Ekologie společnosti
DELIPAP OY, Finsko

Pozitivní vztah člověka k životnímu prostředí je pro nás všechny důležitý!

DELIPAP OY a prostředí

Hodnoty životního prostředí jsou zohledněny ve všech našich aktivitách. S dodavateli surovin pokračujeme v úzké spolupráci k ekologičtějším materiálovým řešením. Jako naše partneři jsme zvolili dodavatele surovin, jejichž environmentální výkon byl zohledněn. Vybíráme pro ně materiály, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Používáme také tenčí suroviny. Celulóza, naše hlavní surovina,  neobsahuje optické zjasňovače a k bělení nepoužíváme bělící činidla na bázi chlórových derivátů.Zajišťujeme zachování bezpečnosti kůže ekologickým, šetrným bělením kyslíkem. Dřevní surovina používaná pro výrobu celulosy pochází z certifikovaných lesů.

V naše výrobcích nejsou přidány žádné chemické látky v rámci výrobního procesu. Výroba nezpůsobuje emise do životního prostředí nebo vodních cest. Teplo vyrobené ve výrobním procesu se používá k ohřevu výrobní haly. Technologie high-tech se používá v našich produktech k minimalizaci využití energie. Všechny naše obaly používají recyklovatelné nebo hořlavé materiály: biologicky odbouratelný plast nebo polyethylen a lepenku.

Odpady a zatížení životního prostředí

Veškerý odpad, který vzniká výrobou společnosti Delipap Oy, je recyklován nebo spalován. Odpadem vůbec neplýtváme. Při dovozu buničiny je vozidlo obratem využito k přemístění odpadních náplní, které převáží do spalovacího zařízení. Tím se zabrání zbytečnému cestování.

Vývoj produktů se neustále zaměřuje na zvýšení podílu biologicky rozložitelných surovin v konečném výrobku. V roce 2009 jsme byli průkopníky v zavádění biologicky odbouratelné hygienické vložky a chrániče kalhotek, které mohou být zničeny v domácím kompostu. Plenky jsou kromě jiného zabaleny do biologicky odbouratelného vaku, který může být znovu použit jako sáček na biologický odpad. Celosvětově platí dobrá zkušenost s průmyslovým kompostováním plenek. Ve Finsku se tato forma zpracování odpadu stává běžnější v toaletních potřebách denní spotřeby.

Životní cyklus hygienických výrobků

Analýza životního cyklu výrobku zkoumá jejich environmentální dopady při nákupu surovin na zničení nebo opětovné použití výrobku. V roce 2005 byla ve Velké Británii zveřejněna zpráva LCA – Life Cycle Assessment , srovnávající ekologickou šetrnost mezi látkovými plenami a jednorázovými pomůckami. Z hlediska dopadů na životní prostředí  nelze prokázat větší škodlivost ani jednorázových ani látkových výrobků. Standardní jednorázové výrobky, mají nejvyšší pravděpodobnost, že na konci svého životního cyklu zatíží životní prostředí. Takzvané textilní plenky nejvíce zatěžují  životní prostředí v časném a středním životě svého životního cyklu.

V rámci produkce jednorázových plen Muumi baby vzniká jednoznačně minimální odpad a výrobní i životní cyklus produktu je nejméně zatěžující pro životní prostředí.

Prvenství v získání certifikace SWAN

Byli jsme první společností na světě, která získala certifikaci značky SWAN – labuť. Jedná se o prestižní ocenění severské ekoznačky! .Získání ekoznačky vyžaduje, aby byly environmentální a klimatické dopady výroby omezené. Množství energie použité při výrobě musí být nižší než stanovené mezní hodnoty. Požadavky také berou v úvahu hlediska bezpečnosti a zdraví, kritéria pro přísady a chemikálie jsou velmi přísná. Výrobky musí být bezpečné a nesmí obsahovat škodlivé látky pro zdraví. Certifikace má také přísné požadavky na kvalitu. Na světě je stále jen málo společností, které jsou oprávněny vyrábět plenky označené ekoznačkou. Jsme jedním z nich.

Certifikovaná hydroelektrická energie

Společnost Delipap používá pouze certifikovanou hydroelektrickou energii. Hydropower je obnovitelná energie, která nevytváří žádné emise oxidu uhličitého. Touto volbou snížíme uhlíkovou stopu o 285 tun CO2 za rok. To odpovídá každoročnímu vytápění 100 elektrických vytápěných domů nebo 1,4 milionu kilometrů jízdy s benzinovým pohonem!